Robert Iwanicki
Warszawa
Był introligatorem, kolporterem w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA (1984-90). Brał udział w przywożeniu maszyn poligraficznych z innych miast do Warszawy.
Wersja do druku