Grzegorz Iwanicki
Warszawa
Od początku stanu wojennego pisał i drukował ulotki. Był współwydawcą kalendarza fotograficznego (1984). Rozwoził do drukarni maszyny poligraficzne przemycone z Zachodu (przede wszystkim w W-wie). W latach 1983-88 składał książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA.
Wersja do druku