ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski
Kraków
Pod koniec lat 70. kolportował wśród duchownych pisma II obiegu: "Spotkania", "Krzyż Nowohucki" - pismo Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy. Od maja 1980 r. był członkiem redakcji "Krzyża Nowohuckiego" (pseudonim "Jacek Partyka"). Współpracował z Duszpasterstwem Ludzi Pracy w Mistrzejowicach. Organizował festiwale piosenki religijnej, konferencje i wystawy plastyczne. Publikował w "Spotkaniach", "Hutniku", "Biuletynie Informacyjnym Hutników". Współorganizator Mszy za Ojczyznę. Brutalnie pobity przez "nieznanych sprawców" 3 grudnia 1985 r.
Wersja do druku