Marian Irzyk
Rzeszów
Organizator punktów kolportażowych i kolporter prasy oraz wydawnictw II obiegu (1982-89), m.in. w środowiskach oświaty i w Strzyżowie.
Wersja do druku