Zbigniew Idziakowski
Warszawa
Drukarz, kolporter i autor tekstów w pismach "Sprawa Robotnicza" i "Front Robotniczy". Rozpowszechniał również sprowadzane z zagranicy wydawnictwa IV Międzynarodówki (m.in. "Imprekor") oraz literaturę krajową np. książki Officyny Liberałów.W latach 1984-89 związany za środowiskiem Porozumienia Opozycji Robotniczej.
Wersja do druku