Barbara Haczewska
Lublin
W stanie wojennym organizowała podziemne kino w mieszkaniu (mąż pomagał technicznie). Filmy niezależne obejrzało 1700 widzów. Zorganizowała i prowadziła przez 2 lata tajne nauczanie młodzieży szkół średnich. Pomagała w pracy mężowi (Ireneuszowi Haczewskiemu korespondentowi Radia Wolna Europa): zberała materiały i sprawdzała ich wiarygodność. W 1981 r. była członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego i delegatem na historyczny I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". 13 grudnia 1981 r. była członkiem założycielem Regionalnej Komisji Strajkowej w Świdniku. (Tam władze regionalne Lubelszczyzny zabarykadowały się i stawiały opór zbrojnym siłom MO, ZOMO, SB i wojska przez 3-4 dni.) Po rozbiciu strajku, przez 3 doby, ukrywała się w studni głębinowej na terenie spacyfikowanej fabryki, a następnie przez kilka miesięcy na terenie Lublina.

Wersja do druku