ks. Kazimierz Hamerszmit  
Suwałki
W latach 1981-89 udostępniał lokale parafii pw. św. Aleksandra do druku i przechowywania wydawnictw i ulotek. Celebrował uroczyste msze 11 listopada, 1 i 3 maja, w czasie których wygłaszał patriotyczne kazania i homilie. Podczas tych uroczystości, a także często w innych terminach, odbywał się kolportaż prasy i ulotek.
Wersja do druku