Kazimierz Hałat
Warszawa
Spiker niezależnych audycji radiowych. Organizował materiały poligraficzne, wysyłał je do Czechosłowacji. Brał udział w organizacji spektakli teatralnych, spotkań z historykami i artystami. Współorganizował kolonie dla dzieci osób represjonowanych, podczas których odbywały się wykłady itp. Udzielał lokalu na druk i przechowywanie materiałów poligraficznych. Brał udział w akcjach ulotkowych, m.in. we Wrocławiu i Katowicach. Aresztowany.
Wersja do druku