Sławomir Hajos
Zawoja
Redaktor i wydawca pisma "Jutrzenka" ukazującego się w 1987/88 r. W latach 1986-88 kolporter pism: "Hutnik", "Mała Polska", "Solidarni" , "Zomorządność", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Wolność i Pokój", "Jesteśmy", "KOS", "Kronika Małopolska", "Głos Wolnego Robotnika", "CDN", "Tygodnik Mazowsze", "Paragraf", "Czas Solidarności", "RiS - "RIS - Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej", "Niepodległość", "Opinia Krakowska", "Quo vadis" oraz "Biuletyn Informacyjny Solidarności Suskiej".
Wersja do druku