Barbara Krystyna Hanuszkiewicz
Łódź
Zajmowała się głównie kolportażem. Przenosiła wydawnictwa podziemne, m.in. do A. i B. Rzetelskich. Razem z mężem, Piotrem Michalakiem, przechowywała zakazane pisma w domu.
Wersja do druku