Stanisław Handzlik
Kraków
W latach 1980-81 przewodniczący ds. informacji i kultury KRH w Hucie im. Lenina. Organizował związkową poligrafię i wydawnictwa. Współpracownik pism podziemnych, głównie "Hutnika" i "Kroniki Małopolskiej". Związany z Chrześcijańskim Uniwersytetem Robotniczym im. Kardynała Wyszyńskiego przy kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach. W 1982 r. skazany na 4 lata, zwolniony z więzienia 10 sierpnia 1984 r. We wrześniu 1980 r. organizował "Solidarności" w HiL. W stanie wojennym w tajnej RKW "S". Uczestnik strajku w HiL w 1988 r., a potem współinicjator powołania jawnej komisji "S" w HiL.
Wersja do druku