Waldemar Handke
Leszno
W 1986 r. i w latach 1988-90 redaktor naczelny niezależnego pisma "Solidarność Leszczyńska". Za działalność związkową internowany 13 grudnia 1981 r., więziony w Zakładzie Karnym w Ostrowie Wielkpolskim i Głogowie, zwolniony w lutym 1982 r. Aresztowany 14 grudnia 1982 r., osadzony w Areszcie Śledczym w Lesznie, w marcu 1983 r. skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Zwolniony z pracy. W latach 1982-89 współzałożyciel i członek TZR.
Wersja do druku