Krzysztof Hagemejer
Warszawa
W latach 1977-80 r. był stałym współpracownikiem redakcji miesięcznika "Głos". Publikował oraz współpracował z redakcjami: "Robotnik", "Baza", "Tygodnik Mazowsze", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" (cotygodniowy felieton 1989-90). Publikował felietony w latach 1985-86 w Polskiej Sekcji BBC (pod pseudonimem "Lech Jaworski"). Współpracownik Biura Interwencyjnego KOR i KSS "KOR". Współpracownik Komitetu Helsińskiego i współautor raportu na konferencję w Madrycie w 1980 r. Współorganizator pierwszego Kongresu Praw Człowieka w Krakowie.
Wersja do druku