Andrzej Gaj
Warszawa
W 1983 r. drukował w swoim mieszkaniu (wspólnie z K. Kamontem, Z. Staroniem, J. Woźniakowskim, W. Zubowiczem) pismo "Źródło".
Wersja do druku