ks. Stanisław Gadomski
Suwałki
W latach 1982-89 w kościele farnym celebrował msze patriotyczne i msze za Ojczyznę, wygłaszał kazania i homilie umacniające wiernych w wytrwaniu w postawie obywatelskiej. Udzielał działaczom niepodległościowym lokali na spotkania i organizowanie kolportażu. Sam również kolportował prasę i wydawnictwa niezależne.
Wersja do druku