Konrad Janusz Garda
Łódź
Od jesieni 1976 r. (związany z Komitetem Obrony Robotników) prowadził kolportaż wydawnictw II obiegu, przewoził z Warszawy (od Jacka Waniewskiego i Adama Piechowskiego) do Łodzi "Biuletyn Informacyjny", "Zapis", "Krytykę" , inne publikacje Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Rozprowadzał je w środowiskach prawniczych, dziennikarskich i plastycznych. W latach 1980-81 działał w Stowarzyszeniu Adwokatów z siedzibą w Łodzi (około 600 osób z całego kraju, głównie z Łodzi, Warszawy i Lublina). Pracował np. nad postulatami o zniesieniu cenzury i wolności wypowiedzi, występował publicznie m.in. w sprawie Bydgoszczy. W stanie wojennym (po internowaniu) występował jako obrońca w procesach i jako pełnomocnik internowanych (m.in. T. Filipczaka i W. Walczaka). Bronił w sprawach o drukowanie i kolportaż pism podziemnych (m.in. B. Hanuszkiewicz, R. Skrzypczyka), w latach 1984-87 zajmował się sprawami M. Edelmana. Od 1984 r. przywoził z zagranicy m.in. wydawnictwa "Kultury" paryskiej oraz części do powielacza GEHA dla NOW-ej. Internowany od 28 stycznia do maja 1982 r. (Łowicz).
Wersja do druku