Anna Garbaczowa
Stalowa Wola
Od 1982 r. pisała do Biuletynu Informacyjnego TKZ Solidarność Huty Stalowa Wola. Od 1985 r. wychowawca na obozach "Młodzieży Niezależnej". Stały współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, od 1983 r. miejsca działalności i inicjatyw niezależnych: spotkań z twórcami, naukowcami, dziennikarzami, uroczystości religijnych, wykładów i dyskusji.
Wersja do druku