Grażyna Garbaczewska
Warszawa
W latach 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę II obiegu(m.in.: "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Robotnik", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola"), głównie wśród pracowników Wydziału Rolnego SGGW.
Wersja do druku