Dionizy Garbacz
Stalowa Wola
Współorganizował spotkania młodzieży w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski (powstał w 1983), Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (1984), katolickie dni społeczne. Wychowanek obozów "Młodzieży Niezależnej ". W 1989 r. wydał 4. numer pisemka "Obecni". Członek Zespołu Niezależnych Historyków działającego pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1985-90). Członek redakcji pisma "Rola Katolicka", wydawanego od czerwca 1987 do 1989 r.
Wersja do druku