Piotr Garbacki
Warszawa
W latach 1984-89 prowadził regularny kolportaż w środowiskach młodzieży niepodległościowej. W latach 1985-87 był drukarzem wydawnictw Polskiej Partii Niepodległościowej. Brał udział w licznych akcjach ulotkowych.
Wersja do druku