Michał Garapich
Kraków
W 1981-83 współtworzył grupę drukarską, drukował m.in.: "Serwis Informacyjny Studenckiej Agencji Informacyjnej PAPS", "Solidarność Nauczycielską", "Sygnał", "Myśli Nieinternowane", "Hutnika", "13 Grudnia". Współtworzył zespół redakcyjny "Sygnału" oraz "Myśli Nieinternowanych". Aresztowany w marcu 1983 r., zwolniony w lipcu. W 1984 r. uczestniczył w budowie drukarni dla Wydawnictwa Myśli Nieinternowanych, gdzie do 1987 r. drukował książki i czasopisma II obiegu.
Wersja do druku