Ewa Gara
Łódź
Na początku lat 1977-78 pomagała Wojciechowi Hemplowi w rozbudowie kręgu współpracowników Komitetu Obrony Robotników; przepisywała komunikaty KOR-u i skargi robotników radomskich oraz prowadziła mały kolportaż. (Wyemigrowała do Niemiec Zachodnich).
Wersja do druku