Kazimierz Gacek
Wojnicz
Od lutego do maja 1982 r. przygotowywał matryce pisma "Wolni i Solidarni". W 1982 r. drukarz pierwszych dziesięciu numerów dwutygodnika "Tarnina".
Wersja do druku