Adam Gańko
Warszawa
Od 1980 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki. Zorganizował grupę "Straż grobu ks. Jerzego" przy parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Członkowie obu grup zajmowali się m.in. kolportażem publikacji Wydawnictwa Polskiego. Kolportował "Agresję 17 Września", "Oto jest Wolności Śpiew", do 1987 r.
Wersja do druku