Andrzej Gancarek
Warszawa
W latach 1982-83 dostarczał matryce "Tygodnika Mazowsze" Zdzosławowi Staroniowi, celem powielenia.
Wersja do druku