Larysa Gamska  
Warszawa
W latach 1978-89 prowadziła kolportaż "Robotnika" (jej mieszkanie, centralnie usytuowane w Warszawie, było hurtowym punktem pakowania i rozdziału tego pisma) i "Placówki", następnie "Tygodnika Wojennego" (od początku), "Tygodnika Mazowsze", "KOS-u", oraz przez cały czas książek. Wielokrotnie przekazywała wydawnictwa podziemne dla opozycji w b. ZSRR, m.in. za pośrednictwem Siergieja Sierowa syna generała NKWD oraz deputowanego Dumy Wiktora Szejnisa, który także je tłumaczył. Zmarła w 2008r.Wersja do druku