Andrzej Szczepan Goździkowski
Łódź
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter podziemnej prasy i innych niezależnych wydawnictw.
W 1981 r. przewodniczący organizacji łódzkiej Związku Młodzieży Demokratycznej, bliskiej Ruchowi Wolnych Demokratów. Współredaktor "Nowszych Dróg" - pisma studenckiego i jednocześnie organu ZMD w Łodzi. Uczestnik strajku łódzkiego o rejestrację NZS. Współorganizator Strajku na Wydziale Prawa, będącego protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Przewodniczącym Koła NZS Wydziału Prawa UŁ (od 15 grudnia 1981).
Zawieszony w prawach studenta za uczestnictwo w manifestacjii dla uczczenia rocznicy 11 Listopada. Wielokrotnie przesłuchiwany i zmuszany do podjęcia współpracy pod groźbą skreślenia z listy studentów - odmówił współpracy. W latach następnych działacz Samorządu Uczelnianego - Przewodniczący Rady Osiedla Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizator licznych akcji, mających w tamtym czasie, obok wymiaru społeczno-kulturowego, kształt niezależnej opozycyjnej akcji przeciwko ówczesnemu ZSP; w tym: Imprezy Łódźstock - kontynuacji festiwalu piosenki niezależnej z I Zjazdu "Solidarności", zorganizowanych wyjazdów studenckich na pielgrzymki papieskie, listów publicznych wspierających „Solidarność” i Lecha Wałęsę - po otrzymaniu Nagrody Nobla.
W 1986 r. skreślony z listy przyjętych na aplikację adwokacką w Izbie Płockiej, ponownie przyjęty dopiero w 1989 r.
Wersja do druku