Wanda Górnicka  
Warszawa
W latach 1982-84 systematycznie, przejmowała ze składu i przekazywała łącznikom matryce białkowe podziemnego wydawnictwa. Zmarła w 1993 r.
Wersja do druku