Lidia Jadwiga Gałecka
Warszawa
W latach 80. kolportowała podziemną prasę i wydawnictwa, współorganizowała pomoc dla osób represjonowanych, działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Św. Jadwigi w Warszawie. W nocy 13/14 grudnia 1981 r. ukryła całą dokumentację związkową Zakładu Robót Ziemnych E-9 MPO. W 1982 r. dwukrotnie zatrzymana i przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Wersja do druku