Janusz Andrzej Górniak
Warszawa
W latach 1984-89 współpracował z A. Tyszkiewiczem, organizując manifestacje środowiska kombatanckiego w rocznicę napaści sowieckiej. Kolportował tygodnik "Sumienie", książki Wydawnictwa Polskiego i inne publikacje II obiegu. Gromadził dokumentację AK.
Wersja do druku