Sławomir Górecki
Warszawa
Na początku stanu wojennego był organizatorem kolportażu "Tygodnika Wojennego", "Tygodnika Mazowsze" i innych wydawnictw na Uniwersytecie Warszawskim. W maju 1982 r. założył Akademicki Ruch Samoobrony. Uczestniczył w wydaniu trzech numerów pisemka Ruchu "Ars". W latach 1985-88 - w Wydawnictwie Wola - zajmował się składem, projektował okładki, organizował drukarnie, kolportował. W tym czasie był też emiterem Radia "Solidarność". Pisał artykuły dla "Pracy" - biuletynu Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Członek-założyciel Klubu Myśli Politycznej "Dziekania". Od 1983 r. w zarządzie Grup Politycznych "Wola". Był szefem podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim.
Wersja do druku