Jerzy Górecki
Warszawa
W latach 1982-86 (wspólnie z Joanną Pacewicz) redagował i drukował pismo "Węzełek", wydawane i kolportowane przez podziemną "Solidarność" biur projektowych i instytutów naukowych.
Wersja do druku