Ewa Góralczyk
Toruń
W latach 1981-89 kolportowała prasę i wydawnictwa II obiegu wśród pracowników Apatora i w środowisku sąsiedzkim. Od 1983 do 1989 r. często wspólnie z Mirosławą Wroniecką - wnosiła do zakładów Apator prasę i wydawnictwa, by następnie rozdzielać ją wśród kolporterów. Uczestniczka akcji ulotkowych.
Wersja do druku