Mieczysław Góra
Łódź
Autor tekstów w podziemnej prasie regionalnej, drukarz i kolporter (książki i czasopisma II obiegu, a także dokumenty, ulotki, kalendarze, paranumizmaty - m.in. z Iwoną Książek i M. Borusiewiczem). Przewoził wydawnictwa podziemne z i do Warszawy. Pomagał w działaniach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i Ośrodka Pomocy Internowanym przy kościele oo. Jezuitów. Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "S", po wprowadzeniu stanu wojennego przekształconej w Tajną Komisję Zakładową współpracującą z Regionalną Komisją Wykonawczą (kontakty z Ryszardem Kostrzewą i z komisjami zakładów przemysłowych Łodzi).
Wersja do druku