Józef Gorzała
Chełm
W 1981 r. był redaktorem, autorem tekstów i korektorem "Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Województwa Chełmskiego" - zwanego w stopce redakcyjnej "Chełmskim Biuletynem Informacyjnym". W latach 1980-84 (do aresztowania w marcu 1984) był działaczem związkowym pracowników oświaty. Internowany od 14 grudnia 1981 r. do 30 kwietnia 1982r.
Wersja do druku