Waldemar Gorzak
Łódź
Kolportował "Biuletyn Łódzki", "Solidarność z Gdańskiej", "Puls", "Zapis", "Tygodnik Mazowsze"; sprzedawał książki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego; przywoził materiały z Warszawy (z Wiesławem Potocznym). W latach 1980-81 (razem z T. Słodkowskim i T. Filipczakiem) zorganizował w Centrum Informacyjno-Kulturalnym NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego wystawę zakazanych przez cenzurę filmów. W stanie wojennym zorganizował drukarnię (razem z W. Maciejewskim) w Rąbieniu (później przenoszona); drukowano teksty z nasłuchu Radia Wolna Europa. Uczestnik strajków studenckich w 1981 r. Zakładał Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Prawa UŁ. Współpracował z Waldemarem Omiecińskim, Władysławem Barańskim (KOR - Zgierz, skrzynka kontaktowa).
Wersja do druku