Jan Gajda
Piaseczno
W latach 1981-89 na terenie Zakładów Kineskopowych "Unitra - Polkolor" kolportował prasę II obiegu (m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "Wola", "Reduta Ordona", "Sektor", "Niepodległość"), pocztówki, znaczki, kalendarzyki oraz książki (NOWA, Krąg).
Wersja do druku