Halina Gabryś
Kraków
W latach 1981-88 kolportowała krakowskie i krajowe pisma II obiegu w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wersja do druku