Andrzej Gabryszewski
Zielona Góra
W latach 1983-89 kolportował podziemną prasę i wydawnictwa. W 1984 r. współzakładał Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Nowej Soli. W latach 1985-89 współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Aresztowany 11 grudnia 1985 r., osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, zwolniony w styczniu 1986 r. na mocy warunkowego umorzenia postępowania.
Wersja do druku