Konrad Falęcki
Warszawa
W latach 1986-89 drukarz pism II obiegu, m.in. "CIA", "PWA – Przegląd Wiadomości Agencyjnych", współpracownik Radia "Solidarność".
Wersja do druku