Elżbieta Falarska
Toruń
Prawniczka - udzielała porad prawnych. Publikowała w toruńskiej prasie II obiegu teksty o tematyce prawniczej. W latach 1982-89 kolportowała niewielkie ilości prasy i wydawnictw. Od lutego 1982 r. uczestniczyła w pracach Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i Ich Rodzinom w kościele NMP w Toruniu.
Wersja do druku