Maciej Faflak
Siedlce, Bielsko - Biała, Warszawa
W latach 1982-89 dziennikarz i współwydawca prasy podziemnej. Do 1984 r. związany ze Śląskiem, w Bielsku-Białej wydawał (wraz z J. Bargiełem) m.in. pismo "Antidotum". Od zimy 1982 r. pełnił funkcję łącznika między Międzyzakładowym Komitetem Koordynacyjnym a Regionem Podbeskidzie, organizował współpracę, przerzut ludzi, druk ulotek, współorganizował manifestacje rocznicowe. Prowadził kolportaż pism II obiegu ("Tygodnik Wojenny", "Tygodnik Mazowsze"). Od 1984 r. w Warszawie wydawał (wraz z J. Wierzbicką-Rusiecką) biuletyn "KAT" (Krajowa Agencja Terenowa). W latach 1982-84 współorganizował działającą w kościele św. Trójcy przy ul. Czerniakowskiej Wszechnicę AKL (Archikonfraternia Literacka) oraz wykłady w kościele św. Anny. Na Podlasiu prowadził kursy dla drukarzy. W latach 1984-86 w siedleckiej "KAT". Drukował, składał i rozpowszechniał kolejne numery pisma. Prowadził szkolenia dla drukarzy z Podlasia. Autor tekstów (biuletyny KAT, biuletyn dolnośląskiej "Solidarności").
Wersja do druku