Leszek Fabrycki
Warszawa, Puławy
Po 13 grudnia 1981 r. przepisywał i kolportował odezwy, komunikaty, ulotki. W latach 1982-89 kolportował głównie do Puław znaczki poczty podziemnej, "Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "Aneks", "Kontakt", "Zapis" oraz książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. W latach 1985-89 organizował punkty przekazywania klisz i matryc "Tygodnika Mazowsze". Brał udział w transporcie powielaczy przekazanych Puławom przez podziemną Regionalną Komisję Wykonawczą. Zajmował się powielaniem i rozprowadzaniem nagrań do kilku miast "Gazety Dźwiękowej" Stefana Bratkowskiego. W 1988 r. drukował u siebie w domu ulotki dla Huty Warszawa. W latach 1983-84 pomagał przy organizowaniu zaplecza technicznego Radia "Solidarność" (m.in. przechowywał u siebie w domu sprzęt radiowy).
Wersja do druku