Milada Fabrycka
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 r. przepisywała i kolportowała odezwy, komunikaty, ulotki. W latach 1982-89 kolportowała znaczki poczty podziemnej, "Tygodnik Mazowsze", "Wolę" oraz książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, a także "Aneks", "Kontakt", "Zapis". W latach 1985-89 organizowała punkty przekazywania klisz i matryc "Tygodnika Mazowsze" (także u siebie w domu). Zajmowała się powielaniem i rozprowadzaniem nagrań do wielu miast "Gazety Dżwiękowej" Stefana Bratkowskiego.
Wersja do druku