Grażyna Fąfara
Warszawa
W latach 1982-86 drukowała "Wiadomości", "Tygodnik Wojenny", "Tygodnik Mazowsze", "CDN - Głos Wolnego Robotnika" oraz książki Wydawnictwa Głos. Kolportowała wyżej wymienione publikacje.
Wersja do druku