Janusz Fatyga
Łódź
Od 1977 r. kilkakrotnie zamieszczał swoje teksty w "Opinii", zajmował się również kolportażem tego pisma. Później współpracował z redakcjami pism "Niepodległość" i "Wolna Polska", gdzie zamieszczał swoje artykuły. Po wyjściu z internowania (koniec 1982) zajmował się kolportażem wydawnictw KPN. Zamieszczał artykuły w piśmie "Obszar III". Organizator - w drugiej połowie l. 80. - szkoleń prawnych oraz wykładów poświęconych analizie sytuacji politycznej (dla KPN). W 1977 r. podjął działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (po nawiązaniu kontaktu z ks. Bogdanem Papiernikiem i Andrzejem Woźnickim). Założyciel struktur "S" w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kwilnie; od wrześniu 1980 r., wraz z Antonim Chylińskim, udzielał porad prawnych działaczom związku. Od stycznia 1981 r. został etatowym pracownikiem MKZ i Zarządu Regionu, zajmując się w dalszym ciągu poradnictwem prawnym. Wiosną 1981 r. współorganizował łódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Internowany: 13.12.1981-01.12.1982 (Kwidzyn).
Wersja do druku