Aleksander Fąfara
okolice Brodnicy
W latach 1982-89 kolportował prasę i wydawnictwa w środowisku sąsiedzkim. Działacz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"; 13 grudnia 1981 r. wywiózł z siedziby Zarządu Podregionu w Brodnicy kserograf i dokumenty.
Wersja do druku