Stanisław Falkowski
Warszawa
Od września 1980 r. w redakcji "Nauka Technika Oświata". Współzałożyciel czasopisma "Rozmowy" (listopad 1980). Autor wielu artykułów. Przepisywał i redagował artykuły innych autorów. Represjonowany w 1982 r.
Wersja do druku