Julian Fabianowicz
Płock
W grudniu 1982 r. zorganizował (wraz z Robertem Kalotą) drukarnię Wydawnictwa SOWA. Pracował w niej jako drukarz. Internowany po 13 grudnia 1981 r. Aresztowany w 1983 r. (11 kwietnia).
Wersja do druku