Ewa Engelking-Teleżyńska
Warszawa
Pod koniec lat 70. (uczennica liceum Reytana) była jedną z organizatorek listu do władz w sprawie zwolnionych nauczycieli (zbierała podpisy i nosiła do KC). U niej w domu odbyła się wystawa niezależnej literatury (lata 70.). W latach 80. składała książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, pracowała przy składzie komputerowym "Woli" i przygotowywała makiety do druku. Pod koniec lat 80. przygotowywała do druku dla "Karty" książkę historyczną na temat wywózek na Syberię.
Wersja do druku